BarTender®: Fire udgaver, som opfylder alle behov

De fire udgaver af BarTender sætter dig i stand til nemt at opgradere dit system, efterhånden som din forretning vokser – uden de ekstra omkostninger og kompleksiteten ved at skulle købe tilføjelsesprogrammer.

Hurtig udgavevælger

Oprettelse
(design og udskrivning)

Basic-udgaven

Professional-udgaven

Kom i gang på få minutter!

Alle funktionerne i Basic-udgaven plus:

 • Design og udskrivning af etiketter, kort, kort med magnetbånd m.m.
 • Optimering af udskrivningshastigheden til en hvilken som helst printer eller mærkningsenhed.
 • Design af dataindtastningsformularer, som har datavalidering og accepterer input på udskrivningstidspunktet fra tastaturet eller en stregkodescanner.

Licens pr. PC

 • Læsning af data fra CSV-filer, databaser og Excel. Nem søgning efter og valg af poster, der skal udskrives.
 • Kodning af RFID-etiketter.

Licens pr. PC

Oprettelse og automatisering
(design, udskrivning og styring)

Automation-udgaven

Enterprise Automation-udgaven

Alle funktionerne i Professional-udgaven plus:

Alle funktionerne i Automation-udgaven plus:

 • Automatisk udskrivning fra alle operativsystemer, systemer eller enheder som svar på datatransaktioner og SDK-anmodninger.
 • Design ved brug af Intelligent Templates, hvilket reducerer vedligeholdelse af skabeloner.
 • Sikring af udskrivningsmiljøet med bruger- og grupperoller.
 • Overvågning af den aktuelle status for udskrivning og visning af den detaljerede historik for systemforbrug.

Licens pr. printer

 • Automatisk udskrivning som svar på webtjeneste-API eller TCP/IP-kommunikation.
 • Integration med SAP og Oracle.
 • Udnyt fordelene ved centraliseret systemstyring, browserbaseret udskrivning, centraliseret skabelonlager med revisionskontrol, understøttelse af digital signatur, fuld SDK-kontrol, kodning af chipkort m.m.

Licens pr. printer


Komplet liste over funktioner

B = Basic
P = Professional
A = Automation
EA = Enterprise Automation
= Funktionen er fuldt understøttet
= Delvist understøttet
= Understøtter en central database, som kan deles
= Understøtter kun lokale databaser
= Understøtter alle printere og udskriftsjobs i netværket
= Fungerer med lokale printere og netværksprintere (og udskriftsjobs), hvis drivere er installeret på den lokale PC

Aktuel tilstand til sammenligning af funktioner:

UDGAVER: B P A EA
GENERELT
Licenseres baseret på antallet af printere, der anvendes
Licenseres baseret på antallet af PC'er, der anvendes
Gratis teknisk support til brugere, som har registreret sig korrekt
HTML-baseret, kontekstafhængig hjælp
Brugergrænsefladen er oversat til over 20 sprog
TILBEHØRSPROGRAMMER
Integration Builder skaber integrationer, så BarTender kan styres fra andre programmer
Administration Console gør det muligt at kontrollere sikkerheden, styre integrationer, overvåge BarTender-relaterede tjenester og administrere BarTender System Database fra et enkelt sted
Printer Maestro administrerer printere og udskriftskøer i netværket
Librarian kontrollerer adgangen, styrer arbejdsprocessen og sporer revisioner af BarTender-dokumenter og andre filer i en sikker database
History Explorer viser logfiler, der er gemt i BarTender System Database
Reprint Console genudskriver tidligere udskrevne jobs
Print Station har en simpel grænseflade, hvor man med et enkelt klik kan vælge og udskrive BarTender-dokumenter
Batch Maker definerer og udskriver "batches" med flere BarTender-dokumenter
Print Portal tilbyder en intuitiv, browserbaseret grænseflade til valg og udskrivning af BarTender-dokumenter. Programmet understøtter tablets og smartphones, og det er muligt at udskrive via skyen
SKABELONDESIGN
Ægte WYSIWYG-skabelondesign
Guiden "Nyt dokument" sikrer korrekt valg af printer og maksimal udskrivningshastighed.
Tosidet ("dupleks")design og udskrivning
Oprettelse af alle objekter ved at pege og klikke, herunder tekst, stregkoder, linjer, felter, figurer og grafiske billeder.
For nemmere at konvertere fra ældre systemer kan man importere fotos af gamle etiketter, kort eller tags og gøre dem lysere og dermed bruge dem som en designmæssig hjælp.
Ubegrænset antal handlinger med fortryd/annuller fortryd
Tilpas størrelsen af objekter, og genplacer dem med flere metoder: mus, piletaster, indtastede værdier
Funktioner til automatisk justering af flere objekter
Intelligent TemplatesTM: Objekter kan placeres på separate, låsbare lag med henblik på betinget udskrivning og for at sikre redigeringen; skabelonobjekter kan redigeres automatisk under udskrivning.
Linjer, figurer, tekst og grafik kan roteres med en tiendedel af en grad
"Flyt forrest" og "Placer bagerst"
Gruppér flere objekter og Opdel gruppe
Direkte databasevisning i objekter i skabelondesignområdet
Eksportér stregkoder til andre programmer
Alle skabelonobjekter understøtter fire farver, mønstre og graduering
Valgfri automatiske kanter til tekst, stregkoder og grafik
Kombiner flere skabelonobjekter til genanvendelige komponenter
Bibliotek med etiket-, kort- og tagskabeloner, som er klar til udskrivning
Miniaturevisning af gemte BarTender-dokumenter, som kan ses både i BarTender og Windows Explorer
Metriske og amerikanske mål
ETIKETMATERIALE OG ANDRE PRINTERMEDIER
Designskabeloner, som er op til 128 tommer (3,25 m) lange og/eller brede (afhængigt af printerens og driverens begrænsninger)
Et hvilket som helst antal etiketter, kort eller tags kan arrangeres i et hvilket som helst antal rækker og/eller kolonner pr. ark
Guiden Sideopsætning hjælper med korrekt specifikation af mediets dimensioner
Database med etiket-, kort- og tagstørrelser på tusindvis af varemærker
Understøttelse af rektangulære, cirkulære og ellipseformede medier
TEKST
Understøttelse af mange skrifttyper: OpenType, TrueType, Adobe, PostScript – skrifttyper, som kan downloades, samt indbyggede printerskrifttyper
Tekstredigering og tilpasning af størrelsen på skærmen
Effektiv Rich Text-formatering ved hjælp af WYSIWYG-editor på skærmen
Teksten kan strækkes vandret eller lodret
Automatisk ændring af tekstens størrelse, så den passer til en foruddefineret højde og bredde
Afsnitsformatering: flere justeringsmetoder, styring af linjeafstanden, indrykning og afstand mellem afsnit
Knibning og styring af afstanden mellem tegnene
Konturskrifttyper
Tekst i buer og cirkler
Tabulatorstop, som kan defineres af brugeren
Udskrivning af hvid tekst på sort baggrund (angives med et enkelt museklik)
Understøttelse af RTF, HTML og XAML
STREGKODER
Utallige 1- og 2-dimensionelle symbologier
Omfattende bibliotek med stregkodeformater iht. branchestandarder
Mulighed for visning af start-/stoptegn
Variabel og ubegrænset bredde og højde
Minimumsbredden er kun begrænset af printerens opløsning
GS1 (tidligere UCC/EAN) Application Identifier Data Source Wizard
Automatisk kontrolcifferfunktion
Sekventielt nummererede stregkoder
Tekst i et læsbart format (Human Readable Interpretation), kan placeres hvor som helst i forhold til stregkoderne
Brugerdefinerbar tegnskabelon i et læsbart format.
Tegn fra forskellige underordnede felter kan skjules eller vises uafhængigt af hinanden
GRAFIK, BILLEDER OG SYMBOLER
Tegn linjer, cirkler, ellipser, rektangler, afrundede rektangler, trekanter, polygoner, pile, buer, stjerner og mange andre figurer
Flere typer stiplede linjer og dobbelte stregtyper
Indstillinger for udfyldning af linjer og figurer omfatter dækkende farve, graduering med flere punkter, mønster og bitmap
Mulighed for at importere over 70 grafikformater, herunder BMP, DCX, DIB, DXF, EPS, GIF, IMG, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WMF, WPG m.fl.
Integreret onlinesøgning efter og import af clipart
TWAIN- og WIA-understøttelse til billedscannere og kameraer
Grundlæggende billedbehandling: Justering af lysstyrke, kontrast, mætning, nuance, skarphed, udjævning, beskæring m.m.
Skrifttypebiblioteker med branchespecifikke grafiske symboler
Sammenkædet grafik muliggør dynamisk ændring af ekstern grafik
Specifikation af baggrundsbilleder og -farver til skabeloner
UDSKRIVNING
Understøttelse af over 4.000 industriprintere
Ægte Windows-drivere, som kan anvendes af andre programmer
Seagull-drivere med statusovervågning viser printerstatus i den standardmæssige Windows Spooler
Tosidet ("dupleks")design og udskrivning
Brugerdefinerede sideskabeloner, herunder udskrivning uden for etiketten ved udskrivning af flere sider (f.eks. for at medtage sidenumre)
Flere skabeloner til hvert dokument
Integrerede jobseperatorskabeloner
Batch Maker definerer og udskriver "batches" med flere BarTender-dokumenter
Print Station understøtter valg og udskrivning af dokumenter med "et enkelt klik"
Betinget udskrivning af skabeloner
Eksport af printerkodeskabeloner til XML-aktiverede printere
Avanceret visning af udskriften på skærmen
Avanceret afklipperkontrol
Indstilling af startposition på sider med delvist brugte etiketter, kort eller tags
Understøttelse af printerbaserede stregkoder, serienumre,
klokkeslæt, dato og kopier
Med hastighedsoptimering genbruges gentagne data i stedet for at blive sendt igen
Understøttelse af lokale printere og netværksprintere
Antallet af udskrifter kan indstilles via tastaturet eller datakilden
UDSKRIVNING OG KODNING AF KORT
Afbildning på udskrivningstidspunktet, som understøtter WIA- og WFW-webcams
Automatisk registrering af ansigt og beskæring
Kodning af magnetstriber
Kodning af chipkort (både kontakt og ikke-kontakt)
SERIALISERING
Grundlæggende serialisering: Numeriske (10-talssystem), alfabetiske (26-talssystem) og sammenkædede numeriske og alfabetiske sekvenser, der kan øges/reduceres med et hvilket som helst interval
Avanceret serialisering: Alfanumerisk (36-talssystem), heksadecimal (16-talssystem) og brugerdefineret serialisering
Separat indstilling af maksimum- og minimumværdier og nulstilling af værdier
Serialisering pr. side eller pr. job; nulstilling af tællere ved ændring af klokkeslæt eller dato
Serialisering, når datakilder eller felter ændres; nulstilling af tællere for hver databasepost eller ifm. ændringer i feltet
Feltets længde kan bevares eller udvides i forbindelse med en overgang
HENTING AF DATA
Design formularer til indtastning af data på udskrivningstidspunktet via tastatur og stregkodescanner
Del globale datafelter blandt alle dokumenter, der bruger den samme systemdatabase
Databaseunderstøttelse ved brug af ADO.NET-drivere, som nativt opretter forbindelse til din database
Data fra vejeceller understøttes af dataindtastningsformularer
Understøttelse af Microsoft OLE DB og ODBC, herunder drivere til: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase m.fl.
Læsning af Excel-filer
Læsning af ASCII- og Unicode-tekstfiler (citat og komma, fast bredde brugerdefineret afgrænsning)
SAP-certificeret grænseflade til AII (Auto ID Infrastructure) XML-dokumenter
Læsning af data fra SAP IDocs
Oracle-certificeret grænseflade til XML-udskriftsanmodninger
Sammenkædning af data med træk og slip
Alsidig adgang til data fra flere tabeller
Import af varierende grafik fra databaser
Guide til dataforespørgsler og brugerdefineret SQL-assistent
Valg af individuelle poster på udskrivningstidspunktet
DATABEHANDLING
Fuld Unicode-understøttelse (feltnavne, filer,
servere, printere osv.)
Visual Basic-scripting til brugerdefineret databehandling
Visual Basic Script Editor, som gør det nemmere at implementere, få adgang til og navigere i brugerdefineret kode
Visual Basic-scripting til åbning, lukning og lagring af dokumenter og hændelser på udskrivningstidspunktet
Funktion til søgning og erstatning på udskrivningstidspunktet
Brugerdefinerbare minimum- og maksimumfeltlængder
Anvend og/eller udeluk udvalgte dele af databasefelter
Brugerdefinerbare dataindtastningsfiltre og fejlkontrol
Brugerdefineret konfiguration af, hvordan individuelle meddelelser og advarsler håndteres
Sammenkædning af flere datakilder pr. skabelonobjekt
Kildedata med tastatur, klokkeslæt og dato (fra PC eller printer)
Nem indtastning af specialtegn og kontroltegn, som "ikke kan udskrives"
Datafelter, som kan deles
Understøttelse af datatype, herunder: tekst, dato, klokkeslæt, nummer, valuta, procent og brøk
STANDARDINTEGRATION
Kan køre som en applikation i "baggrunden"
Styring fra andre programmer med ActiveX
Styring fra andre programmer ved brug af kommandolinjer
Registrerer indgående data og starter herefter udskriftsjobs og logfører resultater
Både BarTender-dokumentet og de data, der skal udskrives, kan specificeres fra andre programmer
Automatiseret printervalg
Logføring i fil: Fejl og hændelser
Logføring i database: Fejl og hændelser samt detaljer om BarTender-udskriftsjobs
Brugerdefinerede e-mails om fejl, hændelser og status
Eksportér printerkodeskabeloner til SAPscript-ITF, tastaturer, printere, som accepterer XML m.m.
SYSTEMADMINISTRATION OG SIKKERHED
Administration Console administrerer brugertilladelser og krypterer dokumenter
Administration Console understøtter digitale signaturer og logfører anmodninger om tilladelse
Låsning af dokumenter med adgangskoder
Låsning af BarTender i en "print-only" tilstand, som er beskyttet med adgangskode
History Explorer overvåger tidligere udskriftsjobs og andre hændelser
Logfør billeder af alle udskrifter
Logfør revisionsnummeret, og foretag ændring af beskrivelser i dokumentfilen
Librarian håndterer offentliggørelse, versionssporing og tilbagetrækning af dokumenter i en sikker database
AVANCERET INTEGRATION
SAP-certificeret til AII
Læsning af data fra SAP IDocs
Oracle-certificeret til WMS og MSCA
Oracle XML-integration ved brug af en TCP/IP-socket
Understøttelse af IBM WebSphere Sensor Events
Behandling af udløsere til filer, e-mails og serielle porte
Understøttelse af TCP/IP-udløsere og datatransmission
Optimeret til at modtage, starte og overvåge nye udskriftsjobs uden at vente på, at eksisterende jobs afsluttes
Kan returnere XML-statussvar i form af en fil eller via en TCP/IP-port
Detaljeret status for udskriftsjobs tilgængelig for andre programmer ved brug af ActiveX
.NET SDK til styring af én BarTender-applikation ad gangen (eksempler på C# & VB.NET inkluderet)
.NET SDK til styring af flere BarTender-applikationer samtidig
.NET SDK til BarTender System Database muliggør automatiseret gennemgang og genudskrivning af tidligere udskriftsjobs
.NET SDK til Librarian muliggør automatiseret tilføjelse, fjernelse, omdøbning, ind- og udtjekning af filer osv.
ASP.NET-prøveprogram til brugerdefinerbar udskrivning via webbrowser
Automatisk konvertering af forskellige XML-formater ved brug af XSL-typografiark
BarTender XML-kommandoscripter gør automatiseringen hurtigere og forenkler fjernstyringen
RFID-UNDERSTØTTELSE
Fuldstændige native RFID-objekter
Kodning af tagtyperne EPC Gen2, EPC klasse 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d og Picotag
Understøttelse af DoD, Wal-Mart og andre EPC-dataformater, herunder SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI og SGLN
Understøttelse af mange enkeltbyte- og dobbeltbyte-tegntabeller, herunder asiatiske sprog, UTF-8 og UTF-16
Mulighed for at duplikere enten tekst- eller heksadecimal-repræsentationen af RFID-dataene i tekst- og stregkodeform
Understøttelse af valgfri skrivebeskyttelse
Understøttelse af segment og startblok, herunder skrivning til flere blokke
Mulighed for at konfigurere printerens RFID-indstillinger (f.eks. Transponder offset og Maksimalt antal forsøg)
Visning af antenne, chip og substrat på etiketten. Valg af foruddefinerede antenne-bitmaps eller tilpasning af dem.
UDSKRIFTSSTYRING I STORE VIRKSOMHEDER
Optimeret til mange etiketanmodninger fra utallige netværksbrugere til en eller flere servere
Browserbaseret netværks- og internetudskrivning
Understøttelse af Windows Cluster Server
Reprint Console gør det muligt at søge efter og genudskrive tidligere jobs
Konfiguration af sikkerhed, spooler og andre valgte driverindstillinger for flere printere samtidig
Printer Maestro viser status på alle Windows-udskriftsjobs i ét vindue
Printer Maestro sporer forbruget af printermedier og lagerbeholdningen af printerdele. Genererer brugerdefinerede alarmer.
Logføring af printerhændelser ifm. Windows-udskriftsjobs, som ikke er fra BarTender
Specifikation af brugerdefinerede advarsler vedrørende printerhændelser og lavt lagerniveau
Yderligere oplysninger

Oversigt over BarTender

Nyt i BarTender 2016

Sammenlign udgaver

Se de tekniske specifikationer

Køb BarTender

Opgrader BarTender

Registrer BarTender

Få teknisk support

Download printerdrivere

Stregkodesoftware

Det siger vores kunder

"Eftersom BarTender kan integreres i alle ERP-systemer og systemer til oprettelse og styring af sikkerhedsdatablade og desuden har brugervenlige og effektive skabeloner kaldet Intelligent Templates™, er det vores foretrukne softwareprodukt til integration og løsning af de udfordringer, der er forbundet med GHS-mærkning hos alle vores

– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)